HİZMETLER

Projeler uygulamaya konulmadan önce fizibilitesi yapılır

Her proje uygulamaya konulmadan önce teknik fizibilitesi yapılır ve işletme süreleriyle ilgili kriterler etüd edelir. Etüdlerimiz tarafsız ekspertiz raporlararıyla da onaylanabilmektedir.

Planlama ve projelendirme

Başarılı bir uygulama için titiz bir planlama şarttır. Projelerimiz kalite kontrolünde olup yüksek kalite standardlarında ve zamanında teslim garanti edilir.

Sistemin tüm bileşenlerinin ve faktörlerinin birbiriyle optimal uyumu maksimum performans sağlar

Özellikle patent müracaatı yaptığımız sistem bileşenlerimizle zamandan ve giderden tasarruf sağlanabilmektedir.

Hizmet portföyü:

 • Arazi analizi / zemin etüdü
 • Ölçümler, kadastro
 • Genel projelendirme / modül seçimi
 • Şebeke bağlantı noktalarının tespiti / planlanması
 • Enerji nakil şirketinden müsade
 • Çevresel etkinin değerlendirilmesi
 • Teşvik ve finansman seçenekleri
 • Yüksek kalite bileşen seçimi
 • Üretim süreci
 • Ekonomik montaj
 • Kontrol ve takip
 • Sigorta kapsamı
 • Garanti ve teminatlar


İnşaat ilerlemesi (video)